Cảm biến áp suất ứng dụng cho hàng hải của hãng KONGSBERG Marine

Cảm biến áp suất ứng dụng cho hàng hải của hãng KONGSBERG Marine

Chúng tôi đã sản xuất hơn 200.000 cảm biến/ bộ truyền đạt áp suất – Pressure transmitter chất lượng cao, đáng tin cậy cho ứng dụng hàng hải và công nghiệp – trước đây được biết đến với tên là bộ truyền đạt áp suất Autronica. Các thiết kế hiện tại của chúng tôi dựa trên một phần tử cảm biến gốm rất ổn định, chống lại hầu hết các hóa chất

Bảng liệt kê những loại thiết bị, cảm biến áp suất của hãng KONGSBERG

Cảm biến nhiệt độ, bộ chuyển đổi tín hiệu & rào cản zenerGT300 – Cảm biến áp suất hàng hải  
GT301 – Cảm biến áp suất hàng hảiGT402 – Cảm biến áp suất hàng hải  
GT402 phiên bản E và F cho các ứng dụng LNGGT403 – Cảm biến áp suất hàng hải  
GT404 – Cảm biến áp suất hàng hảiGT405 – Cảm biến áp suất hàng hải

Đối với ứng dụng hàng hải và công nghiệp

Các bộ truyền đạt áp suất này được xây dựng xung quanh một hộp đo khô, với bộ phận đo chắc chắn được làm từ gốm, với một cầu Wheatstone dạng strain gauge (sử dụng sự biến dạng làm thay đổi điện trở) bên trong như một yếu tố chuyển đổi giữa áp suất và tín hiệu điện. Không cần lớp thứ hai hoặc chất lỏng làm đầy để bảo vệ yếu tố cảm biến. Điều này loại bỏ một nguồn lỗi quan trọng và suy giảm cảm biến.

Related Post

Trả lời