Bình khí chuẩn Calgaz

Khí chuẩn Calgaz 1AL; 2AL; 7HP; 6DM; 8AL; 6D; 10AL; 5ELR; 65ALR

Mục đích khí chuẩn Calgaz: Bất kì thiết bị đo nào sau một thời gian cũng cần được hiệu chuẩn lại bởi nhiều nguyên nhân như: Sự thay đổi của linh kiện, sự thay đổi môi trường sử dụng, nhiễm bẩn từ môi trường đo… Riêng máy đo khí, việc hiệu chuẩn còn cần thiết hơn bởi hầu hết các cảm biến đều hoạt động theo nguyên lý điện hóa, thành phần hóa học sẽ thay đổi sau mỗi lần đo, hoặc tự thay đổi do phản ứng hóa học tự nhiên. Tùy vào các hãng sản xuất mà thời gian khuyến cáo khác nhau, như hãng máy đo khí BW yêu cầu thời gian ít nhất 180 ngày, hãng thiết bị phát hiện khí ISC khuyến cáo ít nhất 3 tháng 1 lần. Ngoài ra còn hãng máy đo khí MSA, hãng máy đo khí RAE có những yêu cầu riêng tùy theo công nghệ khác nhau

Hãng sx Khí chuẩn Calgaz

Calgaz là hãng sản xuất khí hiệu chuẩn với quy mô trên toàn cầu, sản xuất rất nhiều các loại khí hiệu chuẩn để phục vụ việc hiệu chuẩn các máy đo khí cầm tay cũng như hệ thống đo khí cố định

Trên thị trường có một vài hãng sản xuất khí chuẩn như hãng Calgaz, hãng Gasco…, nhưng hầu hết các hãng máy đo khí đề sử dụng bình khí mẫu của Galgaz vì nhiều lý do khác nhau. Do vậy tất cả các máy đo khí cầm tay hoặc đầu đo khí cố định đều có thể hiệu chuẩn bằng khí chuẩn Calgaz.

Bảng so sánh các loại bình khí

Model # Liters Dimensions Mixtures Pressure
1AL 11 11.2″ x 2.9″ / 285 mm x 74 mm Limited 160 psig/11 bar*
2AL 34 11.375″ x 3″ / 289 mm x 76 mm Reactive, Non-Reactive 500 psig/35.5 bar
7HP 34 11″ x 3″ / 279 mm x 76 mm Non-Reactive 494 psig/34 bar
6DM 58 3.26″ x 8.09″ / 83 mm x 204 mm Non-Reactive 1000 psig/ 69 bar
8AL 58 14.25″ x 3.5″ / 362 mm x 89 mm Reactive, Non-Reactive 500 psig/34.5 bar
6D 103 13.875″ x 3.25″ / 352 mm x 83 mm Non-Reactive 1000 psig/69 bar
10AL 116 15″ x 3.5″ / 381 mm x 89 mm Reactive, Non-Reactive 1000 psig/69 bar
5ELR 625 28.9″ x 4.4″ / 734 mm x 111 mm Non-Reactive 2016 psig/139 bar
65ALR 850 20.25″ x 6.9″ / 514 mm x 175 mm Reactive, Non-Reactive 2219 psig/153 bar

Thông số khí chuẩn và thời hạn sử dụng

Loại khí tương ứng bình và thời hạn sử dụng
Loại khí tương ứng bình và thời hạn sử dụng

Hình ảnh bình khí thực tế:

Related Post

Trả lời