Cảm biến điện dung SA140BCU0250

Cảm biến công tắc báo mức kiểu điện dung SA Series

Công tắc báo mức kiểu điện dung Finetek cho các loại chất lỏng hoặc chất rắn có thể được sử dụng trong các loại môi trường như chất lỏng, bột nhão (bột hồ), xi rô, bột, hột nhỏ, bông, mạt. Kiến trúc chắc chắn và ứng dụng rộng rãi của nó tạo cho nó một sự linh hoạt qua tất cả các ngành công nghiệp. Các công tắc báo mức kiểu điện dung dựa vào nguyên lý điện dung (khả năng chứa năng lượng điện của một môi trường). Khi một mạch điện có hai bản dẫn tách rời, không gian giữa các bản giữ vai trò như một tụ điện và lưu năng lượng điện. Các môi trường có suất dẫn và hằng số điện môi không giống nhau mà các ảnh hưởng tới khả năng lưu năng lượng điện của chúng. Khi công tắc tiếp xúc với môi trường, nó có thể phát hiện sự thay đổi trong môi trường xung quanh và phát động công tắc tương ứng. Các loại vật liệu với suất dẫn cao và hằng số điện môi cao như nước có xu hướng có điện dung cao. Các vật liệu ngược lại thích hợp với những chất có suất dẫn thấp như bỏng ngô, sáp hoặc không khí. Do đó công tắc làm việc tốt trong các môi trường với hằng số điện môi khá cao hoặc dung dịch dẫn.

Tính năng

  • Có chức năng kiểm tra nối mass
  • Nhiệt độ hoạt động tối đa 800 độ C
  • Độ nhạy và thời gian trễ có thể điều chỉnh được

Ứng dụng

  • Các model tiêu chuản (SA110 and SA111) thích hợp cho ứng dụng chung
  • Các model nhiệt độ cao (SA120 and SA128) thích hợp cho các môi trường nhiệt độ cao
  • Các model chống ăn mòn (SA130 and SA132) thích hợp cho các môi trường ăn mòn
  • Các model có ống điêu khiển (SA140) sử dụng cho cá bộ rung với tank
  • Các model với ống bằng dây (SA150) thích hợp cho các tank lớn
  • Các model với ống bản (SA160) thích hợp với các loại hột và vị trí thấp của mặt tank

Hình ảnh thực tế:

Videos giới thiệu:

Cảm biến điện dung bản tiêu chuẩn SA110A+

Related Post

Trả lời