SA

Cảm biến báo mức kiểu điện dung Finetek SA Series cho các loại chất lỏng hoặc chất rắn có thể được sử dụng trong các loại môi trường như chất lỏng, bột nhão (bột hồ), xi rô, bột, hột nhỏ, bông, mạt…

Ứng dụng cảm biến báo mức kiểu điện dung Finetek SA Series

  • Các model tiêu chuản (SA110 and SA111) thích hợp cho ứng dụng chung
  • Các model nhiệt độ cao (SA120 and SA128) thích hợp cho các môi trường nhiệt độ cao
  • Các model chống ăn mòn (SA130 and SA132) thích hợp cho các môi trường ăn mòn
  • Các model có ống điêu khiển (SA140) sử dụng cho cá bộ rung với tank
  • Các model với ống bằng dây (SA150) thích hợp cho các tank lớn
  • Các model với ống bản (SA160) thích hợp với các loại hột và vị trí thấp của mặt tank

Hiển thị tất cả 17 kết quả