Hướng dẫn Bump test GasAlertMicroClip XL

No. 3 – Hướng dẫn Bump test máy đo khí GasAlertMicroClip XL

BUMP TEST MÁY ĐO KHÍ GASALERTMICROCLIP XL

  • Bump test máy đo khí là gì? Đó là kiểm tra khả năng phản hồi của cảm biến và khả năng kích hoạt báo động.
  • Tạo sao cần Bump test? Chúng ta cần kiểm tra thiết bị xem nó hoạt động tốt không trước khi sử dụng, nhất là đối với thiết bị an toàn. Các nhà sản xuất khuyến cáo nên Bump test trước mỗi ngày sử dụng
  • Chuẩn bị cho việc Bump test: Bình khí chuẩn còn hạn, có các khí như máy đo được, theo khuyến cáo nhà sản xuất, với máy GasAlertMicroClip XL thì dùng bình có nồng độ: 25ppm H2S; 100ppm CO; 2.5% CH4 (50%LEL); 18% O2 và khí nền N2 / Van xả cho bình khí có lưu lượng xả là 0.5 Lít / Phút. / Ống mềm dẫn khí từ van vào máy đo khí / Nắp chụp hiệu chuẩn (Phần nắp chụp này luôn đi theo máy)

Thực hiện Bump test với máy đo khí GasAlertMicroClip XL:

  • Bật máy lên để máy chạy bình thường
  • Lắp van vào chai khí
  • Lắp ống mềm nối giữa van và nắp chụp hiệu chuẩn
  • Úp nắp chụp hiệu chuẩn vào phần cảm biến máy đo khí.
  • Mở van để xả khí và quan sát (nếu các khí đều phản hồi và máy được kích hoạt báo động thì việc Bump test hoàn thành.
Hướng dẫn Bump test GasAlertMicroClip XL

Thực hiện bởi TES Industry

Related Post

Trả lời