BW Clip

Máy đo đơn khí BW Clip chỉ đo 1 khí, tùy chọn đo 1 trong 4 khí CO/H2S/O2/SO2. Sử dụng thân thiện, đáng tin cậy và chi phí phù hợp đảm bảo an toàn, tuân thủ qui định và năng suất.

BW Clip là mẫu máy đo khí độc đơn chỉ tiêu (máy đo khí độc cầm tay) là một người bạn đồng hành mỗi ngày của bạn trong các môi trường độc hại. Nó hoạt động lên tới 3 năm mà không cần bảo trì. Chỉ bật máy lên và nó chạy liên tục, không cần hiệu chuẩn, thay thế cảm biến, pin hoặc sạc pin. Điều đó có nghĩa là độ tin cậy lớn và không mất thời gian chết.

Hiển thị tất cả 6 kết quả