TX10 Series Isolated safety barrier

Bộ cách ly an toàn TX10 Series

Giới thiệu chung, mô tả

Bộ cách ly an toàn cung cấp nguồn cho các thiết bị phát trong khu vực nguy hiểm và truyền tín hiệu dòng điện cách ly tới khu vực an toàn. Tối đa đầu vào 0 ~ 20mA có thể được chuyển đổi sang các đầu ra analog khác nhau, chẳng hạn như 0 ~ 20mA / 4 ~ 20mA / 0 ~ 5V / 0 ~ 10V.

Tính năng

  • 1 cổng đầu vào hiện tại để kết nối với dòng điện liên tục hoặc sản phẩm đầu ra hiện tại. Áp dụng cho khu vực nguy hiểm.
  • 3 cổng đầu ra – đầu ra relay, đầu ra hiện tại, và RS-485.
  • Chỉ báo LED, thân thiện với người sử dụng.
  • Bộ chuyển đổi DIP để lựa chọn chức năng.
  • Lập trình nội bộ theo tiêu chuẩn của khách hàng.
  • Tự kiểm tra chức năng để giám sát chức năng hệ thống.
  • Thiết lập đầu ra relay như là báo động cho kết nối thiết bị cảm biến bên ngoài tùy chọn.
  • Tùy chọn giao diện RS-485 cho phép dễ dàng cấu hình hệ thống và cung cấp dữ liệu hiện tại.
  • Thiết kế sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn chống nổ.

Related Post

Trả lời