Máy đo khí BW Technologies by Honeywell

Danh mục máy đo khí BW Technologies by Honeywell thường xuyên nhập (25/5/21)

Máy đo khí BW Honeywell (hay BW Technologies by Honeywell) gồm những Model nổi bật sau:

  • Đo đơn khí: Honeywell BW™ Solo; GasAlert Extreme; BW Clip Series (Loại dùng 1 lần)
  • Đo 4 loại khí tiêu chuẩn: Honeywell BW™ MicroClip (đo khuếch tán); GasAlertQuattro (đo khuếch tán cao cấp); Honeywell BW™ Clip4 (đo khuếch tán dùng 1 lần); Honeywell BW™ Max XT ll (đo bơm hút)
  • Đo khí đa chỉ tiêu: GasAlertMicro 5 Series; Honeywell BW™ Ultra
Tên
BW-BWC2-H10Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí H2S, model: BW Clip, mã hàng: BWC2-H10
BW-BWC2-MMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí CO, Model: BW Clip, mã hàng: BWC2-M
BW-BWC2-SMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí SO2, Model: BW Clip, mã hàng: BWC2-S
BW-BWC2-XMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí O2, Model: BW Clip, mã hàng: BWC2-X
BW-BWC4-Y-EMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí O2, LEL, CO, H2S, Model BW Clip4, mã hàng BWC4-Y-E
BW-BWS1-E-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí ETO 0-100ppm, Model BW Solo, mã hàng BWS1-E-Y
BW-BWS2-P-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí PH3, Model BW Solo, mã hàng BWS2-P-Y, dải đo 0-5 ppm, màu vàng
BW-BWS-A-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, model: BW Solo, mã hàng: BWS-A-Y, đo khí NH3
BW-BWS-C-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí Cl2, dải đo 0-50 ppm, Model BW Solo, mã hàng BWS-C-Y
BW-BWS-E-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí ETO 0-100ppm, Model BW Solo, mã hàng BWS-E-Y
BW-BWS-HL-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí H2S, dải đo 0-200 ppm, Model BW Solo, mã hàng BWS-HL-Y
BW-BWS-ML-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí CO, Model: BW Solo, mã hàng: BWS-ML-Y
BW-BWS-R-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí H2, dải đo 0-1000 ppm, Model BW Solo, mã hàng BWS-R-Y
BW-BWS-XL-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí O2, Model: BW Solo, mã hàng: BWS-XL-Y
BW-GA-PA-1-EUBộ đổi nguồn xoay chiều sang 1 chiều cho máy đo khí
BW-HRR-A100009ABK-000Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: BW RigRat, mã hàng: HRR-A100009ABK-000, đo khí: LEL, CO, H2S, O2 (BW RigRa + Monitor Only)
BW-HRR-B100270ABK-000Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí Ex NDIR (0-100% VOL), PID (VOC), CO, H2S, O2, tích hợp bơm hút, Model BW Rigrat, mã hàng HRR-B100270ABK-000
BW-HRR-B10059ADHK-000Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model Rigrat, mã hàng HRR-B10059ADHK-000, đo khí CO2, LEL, CO, SO2, NH3, O2, có bơm hút, BLE.
BW-HU-X1000000B1-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí CO2 và O2, Model BW Ultra, mã hàng HU-X1000000B1-Y-Y
BW-HU-X100H100B1-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model BW Ultra, mã hàng: HU-X100H100B1-Y-Y, đo khí CO2, H2S, O2, tích hợp bơm hút
BW-HU-X100M1H1W4-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí O2, CO, H2S, IR (infrared) 0-100%LEL (0-5%vol) (combustibles), Model BW Ultra, Mã hàng HU-X100M1H1W4-Y-Y-00
BW-HU-X1W10000Q1-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí VOC, LEL, O2, Model BW Ultra, mã hàng HU-X1W10000Q1-Y-Y-00, tích hợp bơm hút bên trong
BW-HU‑X1W1H1M1A1‑B‑YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: BW Ultra, mã hàng: HU‑X1W1H1M1A1‑B‑Y, đo khí: LEL/ O2/ H2S/ CO/ NH3, tích hợp bơm hút đo hầm, bồn, bể…
BW-HU-X1W1H1M1A1-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model BW Ultra, Mã hàng HU-X1W1H1M1A1-Y-Y, đo khí O2, LEL, H2S, CO, NH3, có tích hợp bơm hút
BW-HU‑X1W1H1M1B1‑Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model BW Ultra, Mã hàng HU‑X1W1H1M1B1‑Y-Y (Honeywell BW™ Ultra 5-gas detector (O2, LEL, H2S, CO, CO2 IR), yellow housing) TÍCH HỢP BƠM HÚT ĐỂ ĐO DƯỚI HẦM/BỒN/BỂ
BW-HU-X1W1H1M1Q1-B-N Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S/VOCs. Model BW Ultra,Mã hàng HU-X1W1H1M1Q1-B-N 
BW-HU-X1W1H1M1Q1-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S/VOCs. Model BW Ultra,Mã hàng HU-X1W1H1M1Q1-Y-Y
BW-HU‑X1W1H1M1Q1‑Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí O2, LEL, H2S, CO, VOCs, Model BW Ultra, mã hàng HU‑X1W1H1M1Q1‑Y-Y
BW-HU-X1W1H1M1S1-Y-UMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: Honeywell BW Ultra, mã hàng: HU-X1W1H1M1S1-Y-U, đo khí: O2, LEL, H2S, CO, SO2; có bơm hút
BW-HU-X1W1M1H1A1-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model BW Ultra, mã hàng: HU-X1W1M1H1A1-Y-Y, đo khí: O2, LEL, CO, H2S, NH3
BW-ICON-Y-HMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí %LEL(IR) O2 H2S CO, Model BW Icon, mã hàng ICON-Y-H
BW-M5-00AH-R-D-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu (đo khuếch tán), đo khí NH3, H2S, model GasAlertMicro 5, mã hàng M5-00AH-R-D-D-Y-Y-00
BW-M5-00P0-R-P-D-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, đo khí PH3, Model GasAlertMicro 5, mã hàng M5-00P0-R-P-D-Y-Y, loại có tích hợp bơm hút
BW-M5IR-X0B0-R-D-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: Micro 5IR, mã hàng: M5IR-X0B0-R-D-D-Y-Y-00, đo khí CO2, O2, đo khuếch tán 
BW-M5IR-X0BH-R-D-D-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, model BW Micro5 IR, mã hàng: M5IR-X0BH-R-D-D-Y-Y, đo khí: CO2, O2, H2S, đo khuếch tán
BW-M5IR-X0BH-R-P-D-Y-YMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, model BW Micro5 IR, mã hàng: M5IR-X0BH-R-P-D-Y-Y, đo khí: CO2, O2, H2S, tích hợp bơm hút
BW-M5IR-XWBY-R-D-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: GasAlertMicro 5IR, mã hàng: M5IR-XWBY-R-D-D-Y-Y-00, đo khí: O2, LEL(CH4), CO2, CO, H2S, đo khuếch tán
BW-M5-SPCB3Bo mạch chân cảm biến dùng cho máy đo khí GasAlertMicro 5
BW-M5-X0CY-R-P-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: GasAlertMicro5, mã hàng:M5-X0CY-R-P-D-Y-Y-00, đo khí:CO+H2S, O2, CL2, có bơm hút
BW-M5-XWAY-R-D-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí %LEL, O2, H2S, CO, NH3 (đo khuếch tán), Model GasAlertMicro 5, mã hàng M5-XWAY-R-D-D-Y-Y-00
BW-M5-XWAY-R-P-D-B-N-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: GasAlertMicro 5, mã hàng: M5-XWAY-R-P-D-B-N-00, đo khí: LEL/O2/H2S/CO/NH3, tích hợp bơm hút đo hầm, bồn, bể…(máy màu đen, sử dụng sạc nguồn 110V)
BW-M5-XWAY-R-P-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, Model: GasAlertMicro 5, mã hàng: M5-XWAY-R-P-D-Y-Y-00, đo khí: LEL/O2/CO/H2S/NH3, tích hợp bơm hút đo hầm, bồn, bể…(máy màu vàng, sử dụng nguồn sạc 220V)
BW-M5-XWSY-R-D-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL, O2, H2S, CO, SO2, Model: GasAlertMicro 5, mã hàng M5-XWSY-R-D-D-Y-Y-00
BW-M5-XWSY-R-P-D-Y-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, model: GasAlertMicro 5, mã hàng: M5-XWSY-R-P-D-Y-Y-00, đo khí: O2, LEL, SO2, CO, H2S
BW-MC-AS01Bơm không khí bóp bằng tay Model MC-AS01
BW-MC-TC-1Nắp chụp cảm biến bằng nhựa, dẫn khí vào máy đo khí, Mã hàng MC-TC-1
BW-MCX3-XWHM-Y-OEMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, Model: GasAlertMicroClip X3
BW-MCXL-XWHM-Y-OEMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, Model: GasAlertMicroClip XL
BW-SR-H-MCHYDROGEN SULFIDE SENSOR FOR GAS DETECTOR
BW-SR-M-MCCảm biến đo khí Carbon Monoxide CO. Model SR-M-MC
BW-SR-W-MP75CCảm biến đo khí cháy (LEL), Model SR-W-MP75C
BW-SR-X10-C1Cảm biến đo khí Oxy O2, Model SR-X10-C1
BW-SR-X2VCảm biến đo khí Oxy O2, Model SR-X2
BW-XT-XWHM-Y-OEMáy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu LEL/O2/CO/H2S, Model: GasAlertMax XT II, tích hợp bơm hút
HON-CPD-W5X1H1M1-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL O2 CO H2S, Model BW Flex, mã hàng CPD-W5X1H1M1-Y-00
HON-CPD-W5X2H2M2-Y-00Máy đo dò nồng độ khí đa chỉ tiêu, đo khí LEL O2 CO H2S, Model BW Flex-i, mã hàng CPD-W5X2H2M2-Y-00
HON-D01-S00M-111Máy đo dò nồng độ khí đơn chỉ tiêu, dùng đo khí Ethylene oxide 0.1 to 10 ppm, hãng Honeywell, mã hàng D01-S00M-111
HON-SPXCDALMRXĐầu dò khí gắn cố định, Model: Sensepoint XCD, mã hàng: SPXCDALMRX,  đo khí dễ cháy Methane (Methane IR 0-100%LEL)
HON-SPXCDALMTXFBộ điều khiển Transmitter cho Sensepoint XCD
HON-SPXCDDMFMàn hình  module (FL & IR) for 16-32 Vdc cho Sensepoint XCD
HON-SPXCDXSFXSSCảm biến khí cháy, dùng cho đầu báo khí gắn cố định, dải đo  0-100%LEL, mã hàng SPXCDXSFXSS
HON-SPXCDXSHXSSCảm biến khí H2S, dùng cho đầu báo khí gắn cố định, dải đo 0-50 ppm, mã hàng SPXCDXSHXSS
HON-SPXCDXSO1SSCảm biến khí O2, dùng cho đầu báo khí gắn cố định, dải đo 0-25.0% Vol, mã hàng SPXCDXSO1SS
HON-SPXCDXSRXSSCảm biến Methane IR 0-100%LEL cho Sensepoint XCD
HON-TPPLWDAA8SNBRTBộ điều khiển hiển thị đa kênh 8ch 4-20 mA, 12 relays, dùng cho máy đo khí MeshGuard, Mã hàng TPPLWDAA8SNBRT

Related Post

Trả lời