Giải pháp giám sát mức trong ngành thực phẩm

Giải pháp giám sát mức trong ngành thực phẩm

  • Cảm biến Finetek mang đến giải pháp đo lường, giám sát mức chất lỏng, chất rắn trong các ngành công nghiệp thực phẩm như: Thức ăn gia súc, thịt gia cẩm, thức ăn thủy sản, nhà máy cám bột, ngũ cốc, hạt giống, và các nhà máy dầu ăn.
  • Các loại cảm biến đo mức Finetek hay được ứng dụng bao gồm: Công tắc báo mức kiểu cánh xoay – Rotary paddle level switch, Cảm biến báo mức kiểu rung – Vibrating probe level switch, Cảm biến báo mức kiểu điện dung – Capacitance level switch, Cảm biến báo mức kiểu rada – Radar level transmitter, Cảm biến điện rung sóng RF – RF capacitance level transmitter, Cảm biến đo mức chất rắn kiểu Yoyo – Electromechanically level measuring system, Cảm biến báo mức silo – Silo multisensor, Búa khí và búa rung – Air hummer & pneumatic vibrator, Các phụ kiện cho hệ thống thu thập bụi – Diaphragm valve for dust collector.

Viết bởi TES Industry

Related Post

Trả lời