ToxiRAE II

Máy đo khí độc ToxiRAE II là loại máy đo đơn khí đầy đủ tính năng, nhỏ và gọn nhẹ để có thể đeo lên đai lưng hoặc đồng phục, cung cấp khả năng bảo vệ cho các cá nhân trong nhiều môi trường khác nhau.

Máy đo khí độc ToxiRAE II có thể tùy chọn cảm biến đo những loại khí sau: H2S, CO, O2, NH3, CL2, CLO2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2. Máy được sản xuất bởi hãng RAE systems USA

Showing all 11 results