GasAlert Quattro

Máy đo khí GasAlert Quattro có khả năng đo đồng thời 4 khí:

  1. Khí cháy nổ 0~100%LEL CH4 / 0~5%Vol
  2. Khí thở Oxy 0-30.0%
  3. Khí độc CO 0-1000 ppm
  4. Khí độc H2S 0-200 ppm
  • Cảm biến H2S và CO SureCell là ưu việt nhất để đo các loại khí này trong các điều kiện rất lạnh hoặc khô và rất nóng và ẩm.
  • SureCell là cảm biến được Honeywell phát minh, kiểm nghiệm và sử dụng trong thực tế nhiều năm.

Hiển thị tất cả 9 kết quả