GasAlert MicroClip XL

GasAlert MicroClip XL, phát hiện và hiển thị nồng độ đồng thời cho 4 khí: LEL/O2/CO/H2S.

  • Thiết kế mỏng, nhẹ làm cho máy rất dễ dàng và thuận tiện để mang theo.
  • Thao tác đơn giản và sự đào tạo không phức tạp với một nút bấm đơn giản.
  • Với đèn báo IntelliFlashTM màu xanh và có khả năng chớp nháy nó rất phù hợp để nhận ra một cách dễ dàng.
  • GasAlert MicroClip XL có giá thành rất kinh tế.

Hiển thị tất cả 4 kết quả