FF

Finetek FF Series là dòng sản phẩm cảm biến / công tắc báo mức kiểu phao từ lắp bên cạnh (sườn) gồm có các công tắc mức phao từ công nghiệp, chắc chắn sử dụng nguyên lý của sự nổi và từ tính để cung cấp việc phát hiện các mức cao, thấp và ở giữa của các loại chất lỏng với dải tỷ trọng từ thấp 0.25.

Do đó đảm bảo một dải rộng của các ứng dụng và sử dụng. Một sự thay đổi trong mức chất lỏng có thể tương ứng với lý do phao  chuyển động lên hoặc xuống. Cảm biến / công tắc báo mức kiểu phao từ lắp bên cạnh kết hợp công tắc lưỡi gà SPDT hoặc công tắc microswitch SPDT cho tín hiệu đầu ra. Có các chứng chỉ hàng hải và phòng nổ.

Ứng dụng Finetek FF Series

  • Phát hiện mức cao, thấp, ở giữa cho các ứng dụng trong bể, bồn, bình
  • Nhiều chất lỏng với mật độ tối thiểu 0.25 SG
  • Lắp đặt bên cạnh bồn
  • Một số lắp trên đỉnh với các hình dạng đặc biệt

Hiển thị tất cả 10 kết quả