EB

Cảm biến báo mức điện dung Finetek EB Series

Nguyên lý hoạt động của cảm biến báo mức liên tục kiểu điện dung EB Series: Sử dụng giá trị điện dung hình thành giữa các đầu dò cảm biến và các thành bình hoặc bồn, bể… kim loại. Một sóng dạng sin tần số cao được đặt vào giữa đầu dò và thành bình. Khi có sự thay đổi về mức trung bình sẽ dẫn đến sự thay đổi trong dòng điện của sóng sin. Từ công thức Z=1/2pfc, khi điện dung trong bình tăng, trở kháng giảm và dòng sẽ tăng. Ngược lại, khi điện dung trong bình nhỏ, trở kháng tăng và dòng sẽ giảm cho phù hợp.
Tính năng: Thích hợp để đo mức trong môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao, ăn mòn . Cảm biến đo mức điện dung không hư hỏng bởi độ ồn, bụi, sương mù và sự thay đổi nhiệt độ.

Thiết bị đo mức liên tục kiểu điện dung EB Series không có khoảng cách mù, thích hợp cho các loại bể chứa khác nhau. Tín hiệu ra 4~20mA tương thích hầu hết với các hệ thống đo lường điều khiển

Hiển thị tất cả 4 kết quả