Máy phát hiện khí GasAlertMicro5: CO2, LEL, H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, CL2, CLO2, O3

59,480,000

Cho phép đặt hàng trước

BW Technologies Logo

Mô tả

Máy phát hiện khí GasAlertMicro5: CO2, LEL, H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, CL2, CLO2, O3

Nhỏ gọn và nhẹ, Model GasAlertMicro 5 Series có sẵn tùy chọn khuếch tán hoặc bơm. Máy dò khí cầm tay đồng thời theo dõi và hiển thị tối đa năm mối nguy tiềm ẩn trong khí quyển. Mô hình GasAlertMicro 5 PID cũng xác định các VOC bằng cảm biến PID, trong khi GasAlertMicro 5 IR sử dụng cảm biến NDIR để theo dõi mức CO2. Có thể thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau, các thiết bị GasAlertMicro 5 Series có nhiều lựa chọn trường do người dùng cài đặt. Sử dụng chức năng mật mã để ngăn chặn việc sửa đổi trái phép các cài đặt của thiết bị. Tương thích với hệ thống kiểm tra và hiệu chuẩn tự động MicroDock II của BW, các thiết bị GasAlertMicro 5 Series là vô song về tính linh hoạt, hiệu suất và giá trị tổng thể của chúng.

Nội dung cung cấp tiệu chuẩn gồm có:

 1. Máy dò hoàn chỉnh với (các) cảm biến được chỉ định, kẹp cá sấu bằng thép không gỉ và vỏ chống chấn động
 2. Bộ pin sạc hoặc bộ kiềm với ba pin AA
 3. Đế sạc và bộ sạc ổ cắm trên tường (với tùy chọn pin sạc)
 4. Đầu dò mẫu (với tùy chọn bơm bóp tay)
 5. Cái vặn vít
 6. Bộ chuyển đổi hiệu chuẩn/thử nghiệm và ống mềm
 7. Hướng dẫn CD đa ngôn ngữ
Hộp GasAlertMicro 5 (pump) kèm phụ kiện
Máy đo khí GasAlertMicro 5

Mã đặt hàng chính của GasAlertMicro 5 Detector’s

Description Order Number
%LEL, O2, H2S, CO, SO2 – rechargeable battery, yellow housing M5-XWSY-R-D-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, SO2 – rechargeable battery and pump, yellow housing M5-XWSY-R-P-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, NH3 – rechargeable battery, yellow housing M5-XWAY-R-D-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, NH3 – rechargeable battery and pump, yellow housing M5-XWAY-R-P-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, Cl2 – rechargeable battery, yellow housing M5-XWCY-R-D-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, Cl2 – rechargeable battery and pump, yellow housing M5-XWCY-R-P-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO – alkaline batteries and pump, yellow housing M5-XW0Y-A-P-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery, yellow housing M5-XW0Y-R-D-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery and pump, yellow housing M5-XW0Y-R-P-D-Y-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, SO2 – rechargeable battery, black housing M5-XWSY-R-D-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, SO2 – rechargeable battery and pump, black housing M5-XWSY-R-P-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, NH3 – rechargeable battery, black housing M5-XWAY-R-D-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, NH3 – rechargeable battery and pump, black housing M5-XWAY-R-P-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, Cl2 – rechargeable battery, black housing M5-XWCY-R-D-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO, Cl2 – rechargeable battery and pump, black housing M5-XWCY-R-P-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO – alkaline batteries and pump, black housing M5-XW0Y-A-P-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery, black housing M5-XW0Y-R-D-D-B-N-00
%LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery and pump, black housing M5-XW0Y-R-P-D-B-N-00
GasAlertMicro 5 Region Codes
For orders outside North America, change order number component “-N” to:
“-E” Europe “-B” Brazil
“-U” United Kingdom
“-X” Other region with 3-pin UK plug
“-A” Australia
“-Y” Other region with 2-pin UK plug
“-C” China/New Zealand

Lưu ý: Danh sách trên là các cấu hình thiết bị thường được đặt hàng. Để tạo bộ phát hiện GasAlertMicro 5 tùy chỉnh, hãy sử dụng bảng cấu hình trên trang tiếp theo hoặc liên hệ với BW Technologies để nhận bản sao của bộ cấu hình số đơn đặt hàng điện tử

Gas Legend
%LEL Combustible (W) ClO2 Chlorine dioxide (V)
O2 Oxygen (X) NH3 Ammonia (A)
H2S Hydrogen sulfide (H) PH3 Phosphine (P)
CO Carbon monoxide (M) HCN Hydrogen cyanide (Z)
SO2 Sulfur dioxide (S) NO2 Nitrogen dioxide (D)
Cl2 Chlorine (C) O3 Ozone (G)

Mã đặt hàng chính cho GasAlertMicro 5 PID (Cảm biến đo khí VOC)

Description Order Number
VOCs, %LEL, O2, H2S, CO – alkaline batteries and pump, yellow housing M5PID-XWQY-A-P-D-Y-N-00
VOCs, %LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery and pump, yellow housing M5PID-XWQY-R-P-D-Y-N-00
VOCs, %LEL, O2 – alkaline batteries and pump, yellow housing M5PID-XWQ0-A-P-D-Y-N-00
VOCs, %LEL, O2 – rechargeable battery and pump, yellow housing M5PID-XWQ0-R-P-D-Y-N-00
VOCs – alkaline batteries and pump, yellow housing M5PID-00Q0-A-P-D-Y-N-00
VOCs – rechargeable battery and pump, yellow housing M5PID-00Q0-R-P-D-Y-N-00
VOCs, %LEL, O2, H2S, CO – alkaline batteries and pump, black housing M5PID-XWQY-A-P-D-B-N-00
VOCs, %LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery and pump, black housing M5PID-XWQY-R-P-D-B-N-00
VOCs, %LEL, O2 – alkaline batteries and pump, black housing M5PID-XWQ0-A-P-D-B-N-00
VOCs, %LEL, O2 – rechargeable battery and pump, black housing M5PID-XWQ0-R-P-D-B-N-00
VOCs – alkaline batteries and pump, black housing M5PID-00Q0-A-P-D-B-N-00
VOCs – rechargeable battery and pump, black housing M5PID-00Q0-R-P-D-B-N-00
GasAlertMicro 5 PID Region Codes
For orders outside North America, change order number component “-N” to:
“-E” Europe
“-B” Brazil
“-U” United Kingdom
“-X” Other region with 3-pin UK plug
“-A” Australia
“-Y” Other region with 2-pin UK plug
“-C” China/New Zealand

Lưu ý: Danh sách trên là các cấu hình thiết bị thường được đặt hàng. Để tạo bộ phát hiện GasAlertMicro 5 PID tùy chỉnh, hãy sử dụng bảng cấu hình trên trang tiếp theo hoặc liên hệ với BW Technologies để nhận bản sao của bộ cấu hình số đơn đặt hàng điện tử.

Gas Legend
%LEL Combustible (W) ClO2 Chlorine dioxide (V)
O2 Oxygen (X) NH3 Ammonia (A)
H2S Hydrogen sulfide (H) PH3 Phosphine (P)
CO Carbon monoxide (M) HCN Hydrogen cyanide (Z)
SO2 Sulfur dioxide (S) NO2 Nitrogen dioxide (D)
Cl2 Chlorine (C) O3 Ozone (G)
VOCs Volatile organic compounds (Q)

Mã đặt hàng chính GasAlertMicro 5 IR (Cảm biến hồng ngoại IR)

Description Order Number
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery, yellow housing M5IR-XWBY-R-D-D-Y-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery and pump, yellow housing M5IR-XWBY-R-P-D-Y-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S – rechargeable battery, yellow housing M5IR-XWBH-R-D-D-Y-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S – rechargeable battery and pump, yellow housing M5IR-XWBH-R-P-D-Y-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2 – rechargeable battery, yellow housing M5IR-XWB0-R-D-D-Y-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2 – rechargeable battery and pump, yellow housing M5IR-XWB0-R-P-D-Y-N-00
CO2 (IR) – rechargeable battery, yellow housing M5IR-00B0-R-D-D-Y-N-00
CO2 (IR) – rechargeable battery and pump, yellow housing M5IR-00B0-R-P-D-Y-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery, black housing M5IR-XWBY-R-D-D-B-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S, CO – rechargeable battery and pump, black housing M5IR-XWBY-R-P-D-B-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S – rechargeable battery, black housing M5IR-XWBH-R-D-D-B-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2, H2S – rechargeable battery and pump, black housing M5IR-XWBH-R-P-D-B-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2 – rechargeable battery, black housing M5IR-XWB0-R-D-D-B-N-00
CO2 (IR), %LEL, O2 – rechargeable battery and pump, black housing M5IR-XWB0-R-P-D-B-N-00
CO2 (IR) – rechargeable battery, black housing M5IR-00B0-R-D-D-B-N-00
CO2 (IR) – rechargeable battery and pump, black housing M5IR-00B0-R-P-D-B-N-00
GasAlertMicro 5 IR Region Codes
For orders outside North America, change order number component “-N” to:
“-E” Europe
“-B” Brazil
“-U” United Kingdom
“-X” Other region with 3-pin UK plug
“-A” Australia
“-Y” Other region with 2-pin UK plug
“-C” China/New Zealand

Lưu ý: Danh sách trên là các cấu hình thiết bị thường được đặt hàng. Để tạo bộ dò hồng ngoại GasAlertMicro 5 tùy chỉnh, hãy sử dụng bảng cấu hình trên trang tiếp theo hoặc liên hệ với BW Technologies để nhận bản sao của bộ cấu hình số đơn đặt hàng điện tử

Gas Legend
CO2 Carbon dioxide (B) CO Carbon monoxide (M)
%LEL Combustible (W) SO2 Sulfur dioxide (S)
O2 Oxygen (X) NH3 Ammonia (A)
H2S Hydrogen sulfide (H) O3 Ozone (G)

Bộ dụng cụ kiểm tra không gian kín cho GasAlertMicro 5

Description Order Number
GasAlertMicro 5 Series deluxe confined space kit – includes manual aspirator kit, sampling probe with holster, five spare auxiliary filters and three spare quick connect fittings, 10 ft. / 3 m sampling hose, carrying holster, calibration cap and 1.0 LPM regulator
Detector, calibration gas and motorized sampling pump sold separately.
M5-CK-DL
Carrying case for GasAlertMicro 5 Series with foam and lid insert M5-CK-CC

Phụ kiện đựng và bảo vệ máy GasAlertMicro5

Description Order Number
Concussion-proof boot, diffusion units GA-BM5-1
Concussion-proof boot, pump units GA-BM5-2
Carrying holster GA-HM5
Neck strap with safety release GA-NS-1
Short strap (6 in. / 15.2 cm) GA-LY-1
Extension strap (4 ft. / 1.2 m) GA-ES-1
Chest harness GA-CH-2

Dụng cụ lấy mẫu và kiểm tra cho GasAlertMicro 5

Description Order Number
Integral motorized pump kit
Yellow
Black
M5-PUMP
M5-PUMPB
Includes motorized pump cover, 1 ft. / 30 cm sample probe with hydrophobic  barrier (water trap) and particulate filters, 5 ft./ 1.5 m sampling hose and two spare pump filters
Auxiliary pump filter compatible with hose M5-QCONN-K1
Auxiliary pump filter for use with Generation 2 pump modules (with filter window)
Kit of 5
Kit of 100
M5-AF-K3
M5-AF-K3-100
Auxiliary pump filter for use with legacy Generation 1 pump modules (without filter window)
Kit of 5
Kit of 100
M5-AF-K2
M5-AF-K2-100
Replacement pump, yellow M5-PR-1
Replacement pump, black M5-PRB-1
Replacement pump nozzle (for use with new Generation 2 pump modules) M5-PN-1
Replacement diffusion cover, yellow M5-DC-1
Replacement diffusion cover, black M5-DCB-1
Replacement ammonia (NH3) sensor* SR-A04
Manual aspirator pump kit with probe (1 ft. / 0.3 m) GA-AS02
Test cap and hose (1.5 ft. / 0.5 m) replacement M5-TC-1

Lưu ý: Để biết danh sách đầy đủ Thiết bị lấy mẫu & kiểm tra, hãy xem phần Thiết bị lấy mẫu

Phụ kiện nguồn cấp cho GasAlertMicro5

Description Order Number
Alkaline battery pack, yellow* M5-BAT0501
Alkaline battery pack, black* M5-BAT0501B
Alkaline battery pack, European-style safety screws, yellow* M5-BAT0502
Rechargeable battery pack, yellow* M5-BAT08
Rechargeable battery pack, black* M5-BAT08B
Cradle charger and rechargeable battery pack, yellow* M5-C01-BAT08
Cradle charger and rechargeable battery pack, black* M5-C01-BAT08B
Cradle charger for rechargeable battery packs M5-C01
12 Vdc vehicle adaptor cable for use with cradle charger (M5-C01) GA-V-CHRG4
Replacement power supply for chargers POWER-UPS-01

*Lưu ý: Nên sử dụng bộ pin và bộ sạc với máy dò khí GasAlertMicro 5 Series phiên bản mới (bảng mạch màu đỏ).

Phụ kiện tải dữ liệu cho Honeywell BW GasAlertMicro5

Description Order Number
Multimedia card M5-MMC
USB memory card reader CR-MMC-USB1

MicroDock II cho Honeywell BW GasAlertMicro5

Description Order Number
MicroDock II Automated Calibration and Testing Station:
– Base station and GasAlertMicro 5 Series docking module (charging) with charging cable DOCK2-2-1C1K-00-G
– Base station and GasAlertMicro 5 Series docking module (non-charging) DOCK2-2-1J-00-G
– GasAlertMicro 5 Series docking module (charging), no charging cable DOCK2-0-1K-00-G
– GasAlertMicro 5 Series docking module (non-charging) DOCK2-0-1J-00-G
For complete MicroDock II system configuration information, see MicroDock II section.

Màng bảo vệ cảm biến 

Description Order Number
Quad sensor screen filters (kit of 2)  M5-SS

Cảm biến thay thế cho Honeywell BW GasAlertMicro5

Description Order Number
Replacement carbon dioxide (CO2) IR sensor SR-B04
Replacement carbon monoxide (CO) sensor SR-M04-SC
Replacement carbon monoxide (CO-H) sensor, H2 resistant PS-RM04H
Replacement chlorine (Cl2) sensor* PS-RC10
Replacement chlorine dioxide (ClO2) sensor* SR-V04
Replacement combustible (% LEL) sensor with heavy duty silicone filter†  SR-W04
Replacement combustible (% LEL) sensor without heavy duty silicone filter† SR-W04-UF
Replacement Duo-Tox sensor – carbon monoxide (CO) and hydrogen sulfide (H2S) D4-RHM04
Replacement hydrogen cyanide (HCN) sensor PS-RZ10
Replacement hydrogen sulfide (H2S) sensor PS-RH04S
Replacement nitrogen dioxide (NO2) sensor PS-RD04
Replacement oxygen (O2) sensor SR-X10-C1
Replacement ozone (O3) sensor* SR-G04
Replacement phosphine (PH3) sensor SR-P04
Replacement sulfur dioxide (SO2) sensor PS-RS04
Replacement volatile organic compounds (VOC) PID sensor, 10.6 eV* SR-Q07
Replacement PID lamp, (10.6 eV) for PID sensor (SR-Q07)* RL-PID10.6
Replacement electrode stacks for PID sensor (SR-Q07) (kit of 2) M5PID-ES-1
Cleaning kit for PID sensor M5PID-CLN-K1
Dummy sensor for 3-pin O2 or 3-pin Duo-Tox locations SR-DUMM1
Dummy sensor for combustible (LEL) location SR-DUMM2
Dummy sensor for PID location SR-DUMM3

Lưu ý: Tất cả các cảm biến đều được bảo hành 2 năm trừ khi được đánh dấu hoa thị (*), biểu thị bảo hành 1 năm. † Lời khuyên: Máy dò được trang bị tiêu chuẩn với cảm biến dễ cháy SR-W04. Cảm biến này bao gồm một bộ lọc silicon nặng làm cho nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong các môi trường có nguồn silicone hoặc hơi chứa silicon đã biết. Không nên sử dụng cảm biến được trang bị bộ lọc silicon SR-W04 khi theo dõi dầu diesel, dầu hỏa, nhiên liệu phản lực hoặc hơi hydrocarbon nặng khác có nhiệt độ điểm chớp cháy trên 38°C (100°F)

Lưu ý: Vui lòng tham khảo tài liệu của thiết bị (đi kèm với sản phẩm hoặc có sẵn tại www.gasmonitor.com) để biết hướng dẫn đầy đủ về quy trình bảo dưỡng thông thường. Bảo dưỡng hoặc bảo trì không đúng cách có thể ảnh hưởng đến điều kiện bảo hành. Honeywell không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại do bảo trì hoặc bảo dưỡng không đúng cách.

Bình khí và thiết bị hiệu chuẩn GasAlertMicro5 Order Number
Quint-gas: CH4 (2.5%), O2 (18%), H2S (25 ppm), CO (100 ppm),
CO2 (0.5%), balance N2, 34 L
CG-QT34-1
Quint-gas: CH4 (2.5%), O2 (18%), H2S (25 ppm), CO (100 ppm),
CO2 (0.5%), balance N2, 58 L
CG-QT58-1
Quad-gas: CH4 (2.5%), O2 (18%), H2S (25 ppm), CO (100 ppm),
34 L, balance N2 (requires REG-DF-1 or REG-0.5)
CG-Q34-4
Quad-gas: CH4 (2.5%), O2 (18%), H2S (25 ppm), CO (100 ppm),
58 L, balance N2 (requires REG-DF-1 or REG-0.5)
CG-Q58-4
Ammonia (NH3, 50 ppm), balance air, 34 L CG2-A-50-34
Ammonia (NH3, 50 ppm), balance N2, 58 L CG2-A-50-58
Carbon dioxide (CO2, 1% Vol/10,000 ppm) CG2-B-10K-34
Isobutylene (100 ppm), balance air, 34 L (aluminum cylinder) CG2-IB-100-34AL
Isobutylene (100 ppm), balance air, 58 L (aluminum cylinder) CG2-IB-100-58AL
Sulfur dioxide (SO2, 10 ppm), balance N2, 34 L CG2-S-10-34
Sulfur dioxide (SO2, 10 ppm), balance N2, 58 L CG2-S-10-58
Demand flow regulator – male fitting (for use with MicroDock II
or motorized pump module)
REG-DF-1
Calibration gas regulator – male fitting REG-0.5
Calibration gas regulator – male fitting REG2-0.5
Calibration hose, Tygon (0.3 m (1 ft), 1/8 in I.D., 1/4 in O.D.) C2-HOSE1-1
Wall mount (adjustable) for 34 L, 58 L or 103 L gas cylinders, red MK-CG2-58

Vật tư thay thế cho Honeywell GasAlertMicro5

Legend Service Parts Order Number
C Replacement front enclosure (yellow) for GasAlertMicro 5 Series M5-FC1
Replacement front enclosure (black) for GasAlertMicro 5 Series M5-FC1B
F Replacement back enclosure (yellow) with screws for
GasAlertMicro 5 Series
M5-BC1
Replacement back enclosure (black) with screws for
GasAlertMicro 5 Series
M5-BC1B
A Replacement diffusion cover (yellow) for
GasAlertMicro 5 Series
M5-DC-1
Replacement diffusion cover (black) for GasAlertMicro 5 Series M5-DCB-1
Replacement alligator-style clip with screw (stainless steel) GA-AG-2
Replacement battery latch M5-BL-1
D Replacement main PCB for GasAlertMicro 5 Series M5-DL2-MPCB3
E Replacement sensor PCB for GasAlertMicro 5 M5-SPCB3
Replacement sensor PCB for GasAlertMicro 5 PID M5PID-SPCB3
Replacement sensor PCB for GasAlertMicro 5 IR M5IR-SPCB1
L Replacement nozzle for generation 2 GasAlertMicro 5 Series
pump module (with filter window)
M5-PN-1
Hose assembly with syringe filter M5-QCONN-K1
J Replacement battery latch for GasAlertMicro 5 Series M5-BL-1
H Replacement multimedia card for GasAlertMicro 5 Series M5-MMC
I Replacement screw kit for GasAlertMicro 5 Series M5-SCREW-K1
Replacement screwdriver and alkaline battery pack screws for
GasAlertMicro 5 Series
M5-ALLEN
Service Parts for GasAlertMicro 5 Series
Service Parts for GasAlertMicro 5 Series

Cách thay cảm biến cho Micro5

 1. Khi máy dò TẮT, sử dụng tuốc nơ vít Phillips số 1 để tháo 2 vít (G) khỏi vỏ sau (F) ở hai bên của kẹp thắt lưng
 2. Nâng nắp khuếch tán (A) hoặc mô-đun bơm thẳng lên
 3. Tháo cảm biến (O-R) bằng cách kéo thẳng lên từ PCB (E)
 4. Chèn cảm biến mới (O-R) vào PCB (E)
 5. Lắp lại nắp khuếch tán (A) hoặc mô-đun máy bơm
 6. Lắp lại 2 vít (G) ở vỏ sau (F) và siết chặt bằng tay cho đến khi chắc chắn

Cách thay màng bảo vệ cảm biến

 1. Khi máy dò TẮT, sử dụng tuốc nơ vít Phillips số 1 để tháo 2 vít (G) khỏi vỏ sau (F) ở hai bên của kẹp thắt lưng
 2. Nâng nắp khuếch tán (A) hoặc mô-đun bơm thẳng lên
 3. Tháo màn hình cảm biến (B) bằng cách kéo nó thẳng lên từ nắp khuếch tán (A) hoặc mô-đun bơm
 4. Chèn màng bảo vệ cảm biến (B) vào nắp khuếch tán (A) hoặc mô-đun bơm
 5. Nắp lại nắp khuếch tán (A) hoặc mô-đun máy bơm
 6. Nắp lại 2 vít (G) ở vỏ sau (F) và siết chặt bằng tay cho đến khi chắc chắn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phát hiện khí GasAlertMicro5: CO2, LEL, H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, CL2, CLO2, O3”