SB

Cảm biến báo mức kiểu điện dung RF SB Series thích hợp cho các ứng dụng trong môi trường chất rắn hoặc chất lỏng. Nó được thiết kế để giảm sự bám dính của vật liệu vào đầu dò.

Cảm biến báo mức kiểu điện dung RF SB Capacitance/Admittance bao gồm một lớp bảo vệ, có sự cách ly cao, đầu dò chính và phần nối đất. Phần bảo vệ được thiết kế để khắc phục các chất liệu có khả năng bám dính và bảo vệ độ chính xác của tín hiệu. Cấu trúc đặc biệt phù hợp cho việc phát hiện các môi trường mà không bị ảnh bởi sự bám dính. Đầu đò chính, phần bảo vệ, và phần nối đất được cách ly. Mức của môi trường có thể được phát hiện bởi sự tăng của độ dẫn nạp khi vật liệu chạm tới đầu dò.

Hiển thị tất cả 4 kết quả