Công tắc báo mức kiểu phao lắp ngang FF Series

FF Series là một công tắc báo mức kiểu từ thiết kế đặc biệt cho việc lắp đặt trên mặt bên của bồn nơi mà hướng của phao là nằm ngang. Nó thích hợp cho các ngành công nghiệp sử dụng với nhiều chất lỏng mà công tắc mức phao sẽ hoạt động với mật … Đọc tiếp Công tắc báo mức kiểu phao lắp ngang FF Series